KAMERA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ‘Fun Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ tarafından hazırlanmıştır.

Şirket binamız içerisindeki ‘Üretim alanı , fabrika girişi , İdari giriş’ olmak üzere toplam 14  adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre aşağıdaki tabloda belirtilen iletişim kanallarından Posta Adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresilerine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Posta Adresi: Demirtaş Dumlupınar Osb Mah.İstanbul Cad.No:570/31 Osmangazi/BURSA
Telefon Numarası: 224 261 26 72
Web Adresi: www.funtextile.com 
E-Posta Adresi: muhasebe@funtextile.com 
KEP Adresi:  funtekstil@hs03.kep.tr

 

Kamera Aydınlatma Metni